Vedení SSK Vítkovice

Výkonná rada

Předseda: Oldřich Zvolánek

Místopředseda: Josef Blahuta

Člen: Milada Němčíková

 

Jednání výkonné rady se může zúčastnit kterýkoliv člen SSK Vítkovice. Zasedání se konají pravidelně každou poslední středu v měsíci v 16,00 hodin na sekretariátu SSK Vítkovice.

 

ATLETIKA | BASKETBAL | BOX | CYKLISTIKA | ČASPV | ESPERANTO | HOROLEZECTVÍ | JACHTING | MODERNÍ GYMNASTIKA
NÁRODNÍ HÁZENÁ | POWER LIFTING | TURISTIKA | UZPS  | PARA ATHLETICS TEAM | KOLOBĚH

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3 | IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300

tel.: +420 595 701 066, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

made by: mar::k » sevenmedia member
© Copyright 2004-2021 - CMS Made Simple | This site is powered by CMS Made Simple version 1.12.1