Turistika

 

Oficiální název oddílu:

Odbor turistika KČT při SSK Vítkovice

   

Rok založení:

1924

   

Počet členů:

116

   

Sídlo organizace: 

Městský stadion

Závodní 2891/86

703 00 Ostrava-Vítkovice

   

Vedení organizace:

Aleš Peřík (předseda)

   

Kontaktní údaje:

Herbert Schenker

gsm: 732 553 340

e-mail: kctvitkovice@atlas.cz

   

Oficiální www stránky oddílu:

sites.google.com/site/kctvitkovice

   

Popis činnosti:

Turistické aktivity pro všechny věkové kategorie

Pravidelné schůzky

Poznávání

Celoživotní vzdělávání

Aktivní pohyb a výchova k zodpovědnosti k přírodě a životnímu prostředí vůbec

Podílí se na čtyřech akcích celistátního významnu a účastní se I akcí v zahraničí

ATLETIKA | BASKETBAL | BOX | CYKLISTIKA | ČASPV | ESPERANTO | HOROLEZECTVÍ | JACHTING | MODERNÍ GYMNASTIKA
NÁRODNÍ HÁZENÁ | POWER LIFTING | TURISTIKA | UZPS  | PARA ATHLETICS TEAM | KOLOBĚH

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3 | IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300

tel.: +420 595 701 066, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

made by: mar::k » sevenmedia member
© Copyright 2004-2021 - CMS Made Simple | This site is powered by CMS Made Simple version 1.12.1