Stanovy SSK Vítkovice

Stanovy SSK Vítkovice

 

Směrnice SSK Vítkovice

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o pravidlech při zapůjčení vozidla
VW transportér (1+8)

Směrnice o cestovních náhradách 2013

 

Zápisy SSK Vítkovice

Zápis 18. 2. 2016

ATLETIKA | BASKETBAL | BOX | CYKLISTIKA | ČASPV | ESPERANTO | HOROLEZECTVÍ | JACHTING | MODERNÍ GYMNASTIKA
NÁRODNÍ HÁZENÁ | POWER LIFTING | TURISTIKA | UZPS  | PARA ATHLETICS TEAM | KOLOBĚH

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3 | IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300

tel.: +420 595 701 066, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

made by: mar::k » sevenmedia member
© Copyright 2004-2021 - CMS Made Simple | This site is powered by CMS Made Simple version 1.12.1