SSK Vítkovice

 

Co je SSK Vítkovice

Sdružení sportovních klubů Vítkovice je sdružením pro organizování, řízení a zajišťování činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu. Sdružení působí pod názvem: Sdružení sportovních klubů Vítkovice a používá zkratku SSK Vítkovice, příp. SSKV. SSKV je samostatnou, nepolitickou organizací.

SSKV je členem České unie sportu (ČUS) a zúčastňuje se všech jeho činností v souladu se stanovami ČUS, včetně členství v jeho orgánech.

V současné době má SSKV 13 členských oddílů s celkem 2200 členy.

 

Poslání

Předmětem činnosti SSKV je organizovat, řídit a propagovat tělovýchovný a sportovní proces, usilovat o zpřístupnění různých forem tělesné a sportovní výchovy, především mládeži a dalším zájemcům z řad veřejnosti a také občanům tělesně postiženým a dále pak podnikatelské aktivity v rozsahu podnikatelských oprávnění.

SSKV vytváří předpoklady pro zabezpečení rozvoje sportu a tělovýchovy i dalších forem tělesné kultury ve svých sdružených v oddílech a odborech, pečuje o zvyšování sportovní výkonnosti a rozvoje fyzické zdatnosti svých členů a vytváří odpovídající podmínky pro vlastní sportovní přípravu, včetně školení, seminářů a výuky trenérů, cvičitelů, rozhodčích a dalších funkcionářů.

 

Jeho principy 

• Cítit a ctít společenskou zodpovědnost
• Reprezentovat své město region i stát
• Neustále se rozvíjet
• Udržet klubem vychované hvězdy a vytvořit podmínky pro jejich růst po celou dobu kariéry

 

Statutární orgán

SSKV zastupuje jako statutární orgán Výkonná rada, jejímž jménem jedná samostatně předseda Výkonné rady nebo místopředseda společně s dalším členem Výkonné rady.

 

Orgány SSKV jsou:

• Valná hromada
• Výkonná rada
• Revizor účtů
• Výbory sdružených odborů a oddílů

Valná hromada je tvořena delegáty jednotlivých oddílů a odborů staršími 18-ti let.

 

Členství

Řádným členem SSKV se může stát každá fyzická osoba starší 16-ti let bez ohledu na svou politickou, nebo společenskou orientaci či vyznání, která projeví aktivní zájem a podáním písemné přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly klubu a zaváže se dodržovat Stanovy SSKV.

 

ATLETIKA | BASKETBAL | BOX | CYKLISTIKA | ČASPV | ESPERANTO | HOROLEZECTVÍ | JACHTING | MODERNÍ GYMNASTIKA
NÁRODNÍ HÁZENÁ | POWER LIFTING | TURISTIKA | UZPS  | PARA ATHLETICS TEAM | KOLOBĚH

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3 | IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300

tel.: +420 595 701 066, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

made by: mar::k » sevenmedia member
© Copyright 2004-2021 - CMS Made Simple | This site is powered by CMS Made Simple version 1.12.1