Jachting

 

Oficiální název oddílu:

Oddíl Jachtingu SSK Vítkovice

   

Rok založení:

1979

   

Počet členů:

cca 30

   

Sídlo organizace: 

Městský stadion Ostrava-Vítkovice

Závodní 2891/86

703 00 Ostrava-Vítkovice

   

Kontaktní údaje:

Tomáš Pelíšek

Hadí Kopec 521,742 85 Vřesina

gsm: 777 695 975   

e-mail: pelisek@spszengrova.cz

   

Oficiální www stránky oddílu:

nejsou

   

Popis činnosti:

Provozování rekreačního windsurfingu a kitesurfingu na vodní nádrži Hlučín, kde má oddíl od roku 1985 svou loděnici na pronajatém pozemku v katastru obce Kozmice

Organizování a výuka windsurfingu a kitesurfingu při výjezdech na vodní lokality v tuzemsku (Novomlýnské nádrže, Žermanice, Těrlice,Nechranice)

Organizování společných výjezdů na vhodné větrné lokality v zahraničí: Polsko,Chorvatsko, Egypt, Řecko, Itálie

Provozování snowkite po zamrzlých plochách a na horách

ATLETIKA | BASKETBAL | BOX | CYKLISTIKA | ČASPV | ESPERANTO | HOROLEZECTVÍ | JACHTING | MODERNÍ GYMNASTIKA
NÁRODNÍ HÁZENÁ | POWER LIFTING | TURISTIKA | UZPS  | PARA ATHLETICS TEAM | KOLOBĚH

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3 | IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300

tel.: +420 595 701 066, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

made by: mar::k » sevenmedia member
© Copyright 2004-2021 - CMS Made Simple | This site is powered by CMS Made Simple version 1.12.1