Esperanto

 

Oficiální název oddílu:

SSK Vítkovice – oddíl Esperanto

   

Rok založení:

1909

   

Počet členů:

17

   

Sídlo organizace: 

Městský stadion

Závodní 2891/86

703 00 Ostrava-Vítkovice

   

Vedení organizace:

Ladislav Němec

Jarmila Čejková

RNDr. Jaroslav Suchánek

   

Kontaktní údaje:

Ladislav Němec

gsm: 605 076 423

email: rondeto@centrum.cz

Jarmila Čejková

gsm: 737 331 091

email: jarkacejkova@centrum.cz

Jaroslav Suchánek

gsm: 604 836 337

email: suchanekj@seznam.cz   

   

Oficiální www stránky oddílu:

www.esperantovitkovice.estranky.cz

   

Popis činnosti:

zvyšování jazykové úrovně

návštěvy domácích nebo zahraničních akcí

ATLETIKA | BASKETBAL | BOX | CYKLISTIKA | ČASPV | ESPERANTO | HOROLEZECTVÍ | JACHTING | MODERNÍ GYMNASTIKA
NÁRODNÍ HÁZENÁ | POWER LIFTING | TURISTIKA | UZPS  | PARA ATHLETICS TEAM | KOLOBĚH

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3 | IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300

tel.: +420 595 701 066, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

made by: mar::k » sevenmedia member
© Copyright 2004-2021 - CMS Made Simple | This site is powered by CMS Made Simple version 1.12.1