Běh pro lemury - běh nejen pro zdraví

2. 09. 2018

Na konci prázdnin, konkrétně 30. srpna, se v ostravské ZOO konal další ročník charitativního běhu, tentokrát s názvem Běh pro Lemury. Organizátorskou pomocnou ruku nabídli atletičtí odborníci z SSK Vítkovice, a podobně jako v předchozích ročnících dopadlo i tentokrát vše na jedničku.

Akce se zúčastnilo 1182 běžců všech věkových kategorií, kteří svým startovným přispěli na dobrou věc. Z výtěžku běhu bude totiž 80 procent věnováno na záchranný program lemurů a 20 procent zůstane zoologické zahradě v Ostravě. "Je to běh, v němž není důležité pořadí, nejsou důležité výsledky a mezičasy. Hlavním smyslem je zaběhat si, strávit pohybem jeden srpnový podvečer a pochopitelně přispět na charitativní program. My v průběhu roku organizujeme řadu závodů, větších i menších, ovšem tento je z našeho pohledu stejně důležitý, jako šampionáty, v nichž jde o mistrovské medaile," vysvětluje šéf SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek.

V zoologické zahradě tak své stovky i tisíce metrů absolvovaly nejprve děti, po nich se na start postavili i dospělí, hlavní běh měl přitom úctyhodných 5000 metrů. Role startéra se zhostil František Příbrský, terénní zoolog In-Situ a vedoucí záchranného programu Kukang. „Lemuři Sclaterovi jsou kriticky ohroženým druhem v přírodě. Je jich opravdu malý počet, kousek od vyhubení. Je nebezpečí, že v přírodě již nebudou existovat. Kromě toho, že mají špatný stav v přírodě, tak jich není moc ani v lidské péči. V Evropě v zoologických zahradách jich žije pouze 31, z toho v Ostravě šest. Je to významná část populace v Evropě. V Ostravě máme dva chovné páry a dvě mláďata. Jedno se narodilo letos a jedno v loňském roce,” informoval běžce před startem.

Běh ZOO Ostrava pro lemury se vydařil, počasí ostatně přispělo rovněž svojí měrou. Pršet totiž začalo až po doběhu všech závodníků.

Foto: Josef Zajíc

ATLETIKA | BASKETBAL | BOX | CYKLISTIKA | ČASPV | ESPERANTO | HOROLEZECTVÍ | JACHTING | MODERNÍ GYMNASTIKA
NÁRODNÍ HÁZENÁ | POWER LIFTING | TURISTIKA | UZPS  | HANDI ATLETIKA

Sdružení sportovních klubů Vítkovice, Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava 3 | IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, Bank.spojení: ČSOB, č.ú.: 202602472/0300

tel.: +420 595 701 066, e-mail: ssk.vitkovice@volny.cz

made by: mar::k » sevenmedia member
© Copyright 2004-2019 - CMS Made Simple | This site is powered by CMS Made Simple version 1.12.1